АКТИВНИЙ ТРАНСОВИЙ СТАН

Ця програма є золотим еталоном усієї нашої роботи. Вона дає людині унікальні та дивовижні здібності, які швидко і не опишеш. Взята з досвіду навчання Автора Доном Педро, індіанським шаманом у глибині тропічних лісів у Коста-Риці (1994-1997) та опрацьована ним, ця програма співзвучна деяким Слов'янським практикам, які дійшли до нас із глибин досвіду нашого народу.
Тривалість програми:20 сеансів
Частота проведення:2 сеанси на день, один за одним
Тривалість одного сеансу:1 година
Вартість програми: грн.

Ця програма є золотим еталоном всієї нашої роботи. Вона дає людині унікальні та дивовижні здібності, які швидко й не опишеш. Взята з досвіду навчання Автора Доном Педро, індіанським шаманом у глибині тропічних лісів у Коста-Риці (1994-1997) та опрацьована ним, ця програма співзвучна деяким Слов’янським практикам, які дійшли до нас із глибин досвіду нашого народу.

Ми назвали цю практику Активний Трансовий Стан (АТС), бо він створює особливий стан за активного способу життя.

Транс ділиться на два види – пасивний та активний. У пасивних трансових станах у людини спостерігаються відчуття спокою, м’язового розслаблення та сонливості. Знижується фізіологічна активність організму та загальна сенсорна чутливість. Пасивний транс розвивається, проходячи через певні фази звуження свідомості: легкий рівень, середній рівень та глибокий рівень.

Активний Трансовий Стан характеризується потенціалом активності. Тобто, якщо в пасивному трансовому стані об’єкт знаходиться в пасивному, сприйнятливому стані та не може самостійно ініціювати переміщення в просторі, то в АТС об’єкт навпаки, може бути досить активним. 

Зовні АТС ніяк не виявляється, хоча організм починає працювати в надрежимі — різко підвищується економічність і фізіологічність, швидкість, реакція, сила, спритність, координація, пам’ять, інтелект, чутливість, інтуїція тощо.

У трансовому стані між гіпнологом та пацієнтом утворюється зв’язок або рапорт. Рапорт, як специфічний вид внутрішньої залежності, полягає в готовності виконувати навіювання гіпнолога, розвивається і стабілізується з поглибленням трансового стану. Фізіологічно рапорт пояснюється наявністю в корі головного мозку легкого загального гальмування і незагальмованим слуховим аналізатором. У Пасивному Трансовому Стані (ПТС) рапорт має ізольований характер, а в АТС — генералізований, з активною діяльною корою. 

У початковій фазі в обох видах трансових станів характер психофізіологічних змін майже однаковий, але з поглибленням трансового стану відзначається різний характер подальших змін. У принципі, відмінність зводиться до того, що у ПТС все заспокоюється і відпочиває, а в АТС все активізується. Поглиблення ПТС веде до засинання та сну, а поглиблення АТС веде до нового режиму специфічної роботи організму. Це нова природна форма роботи організму. 

Природа ПТС за характером фізіологічних та психологічних реакцій майже тотожна природі природного сну, а ось природа АТС — це абсолютно самостійний, невідомий раніше людству, нормальний третій спосіб розумного існування людини. 

Нагадаю, перший спосіб — це звичайний стан здорової людини, що не спить, а другий — це стан звичайного сну. 

ПТС фізіологічно майже нагадує якийсь перехідний стан штучного засинання, що розвивається від звичайного неспання і до звичайного сну. 

А ось АТС фізіологічно зовсім відрізняється як від стану неспання і сну, так і від пасивної перехідної форми. 

АТС-2 — це раніше невідомий вид активного стану неспання людини, а АТС-3, 4, 5 — це взагалі “терра інкогніта” — абсолютно невідомий нам світ і спосіб існування Homo sapiens. 

Чим глибший АТС, тим сильніший його вплив на психічні та фізіологічні функції організму. Значної зміни зазнають свідомість, сприйняття, відчуття, уявлення, воля, пам’ять, увага, особистісні характеристики, творчі здібності, емоції, мислення та мовлення, а також фізіологічні параметри — дихання, травлення, трофічні функції, рефлекси, газообмін, водний обмін, потовиділення, тепловий обмін, вуглеводний обмін, серцево-судинна система, нервова система, статева система, м’язово-зв’язувальний апарат, імунна система, видільна система, інформаційно-біологічна система, енергоінформаційна система, суглоби тощо.

Про величину здатності організму фізіологічно реагувати на АТС говорить той факт, що в АТС вдається “філіппінське диво”, тобто безболісні маніпуляції, що імітують хірургічну операцію руками та видалення причини хвороби, що справді дає справжнє зникнення з організму органів, “що видаляються”, пухлин тощо. 

Можна зробити висновок, що в глибоких АТС у фізіології людини можна викликати будь-які зміни (у цьому сенсі трансова терапія не знає невиліковних захворювань). Поки що, у медичному розумінні, є лише одна складність — отримання глибокого АТС у конкретній ситуації, на конкретній людині, у швидкі терміни, а саме лікування — це вже справа техніки зі 100% гарантованим успіхом.

Стародавні вважали, що у звичайному стані свідомість людини, його “Я”, зливається з підсвідомістю, бувши морфобіологічно невіддільною, тобто постійно, поки людина жива і не в трансі, через органи відчуттів надходить у свідомість потік біологічної інформації від зовнішнього та внутрішнього середовища, що ні на мить не припиняється. Цей інформаційний потік прив’язує свідомість, і вона таким чином ніби весь час зайнята. Отже, АТС — це звільнення свідомості людини від її нижчої підсвідомої тваринної біологічної природи через активний транс, коли інформація надходить, минаючи органи відчуттів.

Звідси випливає, що нормальний стан людини — це АТС, а в усіх інших випадках ми маємо змінені стани свідомості та всього організму, зумовлені та детерміновані біологічною залежністю від зовнішнього та внутрішнього середовища. Таким чином, АТС — це необхідний обов’язковий постійний стан істинно духовної людини, і суть його існування — це вміння досягти мистецтва постійного перебування в трансі — під час розмови, руху, роботи, творчості тощо, весь час. 

 

    Запис на консультацію

    Вкажіть що Вас турбує і Ваші дані