Віховська Лариса Володимирівна

Віховська Лариса Володимирівна

Гіпнолог, психолог, біоенерготерапевт, фахівець в області енергоінформаційного розвитку людини
Відгуків:(1)

Пройшла навчання в Школі гіпнології та гіпнотерапії Юрія Олексійовича Медвіна.

Закінчила повне навчання в Школі Подальшого Енергоінформаційного Розвитку.

На цей час навчається в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, факультет «Психологія», академічний ступінь Магістр.

Володіє навичками побудови та використання сенсорних проєкцій. Використовує тригерні відчуття для регуляції психофізіологічної активності. Користується проєктними технологіями для нормалізації сенсорного поля психіки та психофізіологічної корекції. Створює сенсорний захист психіки — системи проєктивних зворотних зв’язків, підтримуючи оптимальну енергетичну динаміку.

Працює з суб’єктивним простором психіки. Екологічно формує цілі, створюючи структуру, що об’єднує ціль та емоційну причину, забезпечуючи об’ємну комунікацію. Модифікує суб’єктивний простір психіки для доступу до екстрених емоційних резервів. Коригує суб’єктивний простір психіки. Психоенергетична настройка на підтримання фізичного статусу.

Має навички пасивного управління в еґреґоріальному середовищі та активного відсікання від еґреґоріального управління. Енергетична робота з увагою і зі стартовим поштовхом. Складання і передача конструкцій іншій людині. Складання довгострокових програм для сторонньої свідомості. Ефективний невербальний вплив. Працює з віртуальним простором психіки. Сприяє взаємодії області «Я єсмь» з віртуальним простором психіки та збільшенню діапазону психоемоційних станів, розширюючи творчу складову в мисленні. Створення збільшеного психоенергетичного резерву. Посилення ефективності енергоінформаційних навичок. Свідомий розподіл ентропійних та антиентропійних подій життя. Ефективно використовує Тест-системи, підвищуючи ефективність взаємодії зі світом, прогнозуючи перспективність початих дій.

Має навички взаємодії свідомості й емоційних драйвів. Керує внутрішніми емоційними настройками. Впливає на внутрішні значення подій і гнучко керує зовнішніми значеннями подій. Управляє мисленням і соціальними рухами груп.

Вміє створювати внутрішні сітки значень і підвищувати ефективність функціонування раціональної частини суб’єкта, створює конструкції, які накопичують ірраціональний досвід. Створює внутрішні напрямні сіток значень для еґреґоріального шару, створює впорядкованості у світових течіях.

Пройшла цикл тренінгів, присвячених формуванню психологічного інтерфейсу на основі тактильного, кінестетичного, візуального і проєктованого каналів. У ході циклів освоювала навички використання інтерфейсу для отримання інформації, керуючи власним станом і психологічним впливом, прийоми самонормалізації, технології захисту мислення.

Для підтримки мотиваційної цілісності, впевненості в собі, налаштування несвідомого на ефективне досягнення мети та комунікаційну несуперечливість, опанувала прийоми корекції несвідомих перешкод і техніки психосоматичної самонормалізації. Освоїла навички використання інтерфейсу для поглиблення міжособистісної та групової комунікації, техніки модифікації психічного стану співрозмовника, навички зчитування невербальних реакцій, сугестії намірів та емоційних складових, детекції брехні та вміння формування мотиваційного імпринту.

    Запис на консультацію

    Вкажіть що Вас турбує і Ваші дані